>> Psi / Dogs >> Krimi >> Výstavy / Show results

 • Mezinárodní výstava psů INTERDOG BOHEMIA / International dog show INTERDOG BOHEMIA, Mladá Boleslav 30.8.2014

  ROZHODČÍ / JUDGE: Elzbieta Chwakibóg (PL)

  TŘÍDA / CLASS: Otevřená / Open

  OCENĚNÍ / EVALUATION: Výborná 1,

   CAC, CACIB, BOB

  / Excellent 1,

   CAC, CACIB, BOB  >> ČESKÝ ŠAMPION / CZECH CHAMPION


  POSUDEK / CRITIQUE:

  Velmi ladná fena, dobrá hlava, výborné uši, výborný korpus i končetiny, minimálně široká v hrudníku (?), dlouhý pohyb /

  Very elegant female, good head, excellent ears, excellent body and legs, minimal width in chest (?), long reaching movement • Mezinárodní výstava psů INTERCANIS / International dog show INTERCANIS, Brno 21.6.2014

  ROZHODČÍ / JUDGE: Vladimír Javorčík (SK)

  TŘÍDA / CLASS: Otevřená / Open

  OCENĚNÍ / EVALUATION: Výborná 1,

   CAC, Res. CACIB

  / Excellent 1,

   CAC, Res. CACIB  POSUDEK / CRITIQUE:

  Fenka dobré kostry, standardní hlava, dobrá hloubka hrudníku, korektní zaúhlení, správně nesený ocas, vyrovnaný temperament /

  Female of good structure, standard head, good depth of chest, correct angulations, well carried tail, stable temperament • Klubová výstava kolií a šeltií / Club show of collies and shelties, Chropyně 10.10.2014

  ROZHODČÍ / JUDGE: Ing. Miroslav Kotuláš (SK)

  TŘÍDA / CLASS: Otevřená / Open

  OCENĚNÍ / EVALUATION: Výborná 1,

   CAC, Klubový vítěz

  / Excellent 1,

   CAC, Club winner  POSUDEK / CRITIQUE:

  2-letý fena, dobrá horní linie, slabší hrudník, volnější lokty, dobrá hlava, dobře nasazené i nesené ucho /

  2-year-old female, good top line, weaker chest, slightly loose in elbows, good head, well set and carried ears • Podzimní klubová výstava kolií a šeltií / Autumn club show of collies and shelties, Mladá Boleslav 9.11.2013

  ROZHODČÍ / JUDGE: Lisa Pettitt (UK)

  TŘÍDA / CLASS: Mezitřída / Intermediate

  OCENĚNÍ / EVALUATION: Velmi dobrá / Very good

  POSUDEK / CRITIQUE:

  Zlatobílá fena, dobrá velikost a proporce, hlava potřebuje zřetelnejší stop, plochá lebka, dobře klenutý krk, dobrý hrudník, dobře klenutý žebra, rovný hřbet, pohybuje se zcela volně /

  Sable and white female, nice sized, good proportions, head needs to clear in stop, flat skull, well arched neck, good within chest, well sprung ribs, level back, moves quite freely • Národní výstava psů / National dog show, Ostrava 13.4.2013

  ROZHODČÍ / JUDGE: MVDr. Vladimír Fiala (CZ)

  TŘÍDA / CLASS: Mezitřída / Intermediate

  OCENĚNÍ / EVALUATION: Výborný 1,

   CAC

  / Excellent 1,

   CAC  POSUDEK / CRITIQUE:

  17-ti měsícní zlatá fena, vyváženž stavba těla, dobře modelovaná hlava, korektní postoj končetin, pevně, rovný hřbet, za pohybu málo vydatná akce zadních končetin /

  17-month-old sable female, balanced body structure, well-shaped head, correct stand of legs, strong and straight back, less distinctive action of hind legs in movement • Speciální výstava kolií a šeltií / Collies' and shelties' specialty, Mladá Boleslav 28.10.2012

  ROZHODČÍ / JUDGE: Ivana Nemečková (CZ)

  TŘÍDA / CLASS: Mladých / Junior

  OCENĚNÍ / EVALUATION: Výborný 1,

   CAJC, BOJ, Junior BIS

  / Excellent 1,

   CAJC, BOJ, Junior BIS  >> ČESKÝ JUNIOR ŠAMPION / CZECH JUNIOR CHAMPION


  POSUDEK / CRITIQUE:

  Dobře stavěná fena s ušlechtilou hlavou, dobře nasazený i nesený ucho, korektní oko i chrup, výborný hrudník i hřbet, výborný v postoji i pohybu /

  Well-built female with noble head, well set and carried ears, correct eyes and bite, excellent chest and back, excellent in stand and in movement • Podzimní klubová výstava KCHCS / Collies' and shelties' club show, Mladá Boleslav 27.10.2012

  ROZHODČÍ / JUDGE: Leoš Jančík (CZ)

  TŘÍDA / CLASS: Mladých / Junior

  OCENĚNÍ / EVALUATION: Výborný 1,

   CAJC, BOJ, Junior BIS

  / Excellent 1,

   CAJC, BOJ, Junior BIS  POSUDEK / CRITIQUE:


  11-ti měsíční ušlechtilá fena, dobrá kostra a substance, výborná stavba těla, hezký pohyb, správné úhlení, dobré předvedení, hlava femininního výrazu, oko hnědé, ucho standardní, skus nůžkový, srst standardní /

  11-month-old noble female, good bones and substance, excellent body structure, nice movement, correct angulations, good presentation, head of feminine expression, brown eyes, correct ears, scissor bite, standard coat

  Foto / Photo by Tereza Hillebrantová • Klubová výstava kolií a šeltií Chropyně / Collies' and shelties' club show, Chropyne 1.9.2012

  ROZHODČÍ / JUDGE: Anna Kochan (PL)

  TŘÍDA / CLASS: Mladých / Junior

  OCENĚNÍ / EVALUATION: Výborná 1,

   CAJC

  / Excellent 1,

   CAJC  POSUDEK / CRITIQUE:


  Elegantní fena, sladká výraz, samičí hlava, výborné oči i uši, velmi dobrý hrudník, krk správné délky, výborné úhlení i postoj obou párů končetin, velmi dobrá horní i dolní linie, výborná mechanika pohybu, prostorný, delší krok, nůžkový skus, výška 53 cm /

  Elegant female with sweet expression, feminine head, excellent eys and ears, very good chest, neck of correct lenght, excellent angulations and stand of both pairs of legs, very good topline and underline, excellent movement mechanics, spacious and longer step, scissor bite, height 53 cm
 • Mezinárodní výstava INTERCANIS Brno / International dog show INTERCANIS Brno, 23.6.2012

  ROZHODČÍ / JUDGE: Mgr. Dana Fialová (CZ)

  TŘÍDA / CLASS: Dorost / Puppy

  OCENĚNÍ / EVALUATION: Velmi nadějná 1 / Very promising 1

  POSUDEK / CRITIQUE:

  7-měsíční zlatá fena standardní hlavy, tmavé oko, výborný pigment, správně nasazené i klopené uši, pohybový mechanika standardní /
  7-month-old sable female with standard head, dark eye, excellent pigment, correct ears' set and tipping, standard movement mechanics

copyright © komeva